شعله ایران ازبکستان قزاقستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

شعله: ایران ازبکستان قزاقستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی حقوق کارمندان دولت حداکثر ۲۰ درصد زیاد کردن می یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند حقوق کارکنان دولت حداکثر ۲۰ درصد و به صورت پلکانی نزولی زیاد کردن می یابد ولی حقوق مقامات و نمایندگان مجلس زیاد کردن نمی

حقوق کارمندان دولت حداکثر ۲۰ درصد زیاد کردن می یابد

حقوق کارمندان دولت حداکثر ۲۰ درصد زیاد کردن می یابد

عبارات مهم : قانون

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند حقوق کارکنان دولت حداکثر ۲۰ درصد و به صورت پلکانی نزولی زیاد کردن می یابد ولی حقوق مقامات و نمایندگان مجلس زیاد کردن نمی یابد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر -چهارشنبه- مجلس شورای اسلامی بند الف تبصره ۱۲ بخش هزینه ای بودجه سال ۹۷ کل کشور را تصویب کردند.

حقوق کارمندان دولت حداکثر ۲۰ درصد زیاد کردن می یابد

نمایندگان مجلس در این بند، دولت را مکلف کردند حقوق و مزایای مستمری گروه های متفاوت حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی عنوان ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای زیاد کردن دهد که طبقات پایین تر زیاد کردن بیشتری داشته باشند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند بر این اساس حداکثر میزان زیاد کردن ۲۰ درصد خواهد بود و مقامات عنوان ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی رؤسای قوا، مدیر جمهور و معاونان، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا و معاونین وزرا و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه اجرایی عنوان ماده ۵ قانون خدمات کشوری، استانداران، شهرداران مراکز استان و اعضای شورای شهر مراکز استان ها در سال ۹۷ مشمول زیاد کردن حقوق نمی شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند حقوق کارکنان دولت حداکثر ۲۰ درصد و به صورت پلکانی نزولی زیاد کردن می یابد ولی حقوق مقامات و نمایندگان مجلس زیاد کردن نمی

به گزارش ایرنا، این بند یکی از بندهایی بود که حاشیه های زیادی را امروز در برداشت، نمایندگان درجلسه صبحگاه امروز نتوانسته بودند به جمع بندی در مورد این بند برسند، نمایندگان مجلس با اصل ، از بین بردن و ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق مخالفت کردند، از این رو مقرر شد که پیشنهادهای آنان در این بند دوباره مورد بررسی قرار گیرد، بعد از آن قبل از شروع جلسه علنی امروز مجلس جلسه ای غیر علنی در مورد این عنوان برگزار شد.

واژه های کلیدی: قانون | شورای شهر | نمایندگان مجلس | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs